تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

2× 2 Watts speakers