تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

165 هرتز

165 هرتز نرخ بروزرسانی مانیتور های با پرفورمنس بالای گیمینگ است.