تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

27" اینچ

مانیتور 27 اینچ، سایز مناسبی برای استفاده ی گیمینگ و خانگی است.