تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

سوییچ اصلی به رنگ قهوه ای | 6 عدد سوییچ آبی | 6 عدد سوییچ قرمز