تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

240 هرتز

240 هرتز نرخ بروزرسانی بسیار بالای مانیتور های مسابقات ورزش های الکترونیک است.