تجهیزات گیمینگ و مانیتور اسکپتر ایران

24" اینچ

مانیتور 24 اینچ سایز مناسب استفاده اداری و فروشگاه محسوب می شود و بسیار ارزنده است.